Materialtekniske tjenester


Materialtekniske tjenester er Sematek sin kjernekompetanse. Vi har lang erfaring fra oppdrett, offshore og industri, med svært mange fornøyde kunder.

Vi utfører material tekniske tjenester på typiske materialer som plast, stål, aluminium eller betong etc.

  • Strekkprøving for å identifisere bruddstyrke
  • Avdekke materialet sin flytegrense, strekkfasthet og forlengelse
  • Avdekke objekters deformasjonsgrense og bruddstyrke
  • Hårdhetsmålinger
  • Slagseighetsprøving, Charpy-V testing
  • Spektrografisk analyse
  • Kjemisk analyse
  • Bestemme betongkvalitet ved å avdekke overdekning til armering
  • Verifisere vannopptak iht. Norsk standard

Overnenvte testresultater er nyttige og påkrevd for å kunne gi mest mulig korrekte styrkeberegninger. Dette gir også dokumentasjon i tilfeller hvor det ikke kan fremskaffes påkrevd dokumentasjon.

Materialtekniske tjenester er svært viktig for å forstå oppdrettsanleggets risiko, kapasitet for miljøkrefter og behov for vedlikehold.

Ved gode testresultater vil dette kunne medføre at eksempelvis et oppdrettsanlegg kan anvendes på en mer eksponert lokalitet.

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.