Material tekniske tjenester er Sematek sin kjernekompetanse.

Vi har lang «fartstid» innen emnet fra oppdrett, offshore og industri relatert næring, med svært mange fornøyde kunder.

Vi utfører material tekniske tjenester på typiske materialer som plast, stål, aluminium eller betong etc.

  • Strekkprøving for å identifisere bruddstyrke
  • Avdekke materialet sin flytegrense, strekkfasthet og forlengelse
  • Avdekke objekters deformasjonsgrense og bruddstyrke
  • Hårdhetsmålinger
  • Slagseighetsprøving, Charpy-V testing
  • Spektrografisk analyse
  • Kjemisk analyse
  • Bestemme betongkvalitet ved å avdekke overdekning til armering
  • Verifisere vannopptak iht. Norsk standard

Ovennevnte testresultater er nyttig og påkrevet for å kunne gi mest mulig korrekte styrkeberegninger. Dette gir også dokumentasjon i tilfeller, hvor det ikke kan fremskaffes påkrevd dokumentasjon.

Material tekniske tjenester er svært viktig, for å forstå oppdrettsanleggets risiki, kapasitet for miljøkrefter og behov for vedlikehold.

Ved gode testresultater vil dette kunne medføre at eksempelvis et oppdrettsanlegg kan anvendes på en mer eksponert lokalitet.

Bilde viser makro med defekter og sprekk parallelt med brudd.Trykk for større bilde

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175
5868 Bergen
Norway

tore@sematek.no
982 05 060

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no