NDT (none destructive test)

Vi har moderne utstyr og personell med lang erfaring, som utfører NDT tjenester for å avdekke tilstand og kritiske defekter:

  • RT, røntgen fotografering for sveise- og korrosjonskontroll
  • UT, ultralyd kontroll for sveise- og korrosjonskontroll og tykkelsesmålinger
  • MPI, for sprekk- og sveisekontroll og detektering av overflatesprekker
  • PT, penetrant kontroll for sveisekontroll og detektering av overflatesprekker
  • Hårdhetsmåling for estimering av flyt- og strekkfasthet
  • Videoinspeksjon for innvendig inspeksjon av rør og beholdere

Ovennevnte NDT metoder utføres iht. relevante internasjonale og nasjonale standarder og aksept kriterier.

Vi vet hvilke metoder som skal anvendes på de ulike materialer og konstruksjoner.Trykk for større bilde

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175
5868 Bergen
Norway

tore@sematek.no
982 05 060

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no