Kommunal havn


Bølgedempere i overflatebehandlet stål S355 utførelse

Bølgedempere anvendes for å dempe bølger og bølgens krefter. Bølgedempere passer godt til oppdrettsanlegg, havner, fergeleier og marinaer..

Våre bølgedempere leveres med brukerhåndbok og bygge dokumentasjon «MRB».

Vi tilbyr også lokalitets rapport som varetar miljøkrefter på aktuell lokalitet samt styrkeberegninger for dimensjonering av fortøynings komponenter.
Disse tjenestene leveres av selskap akkreditert i henhold til NS 9415.

Vår bølgedemper i stål er blitt en del av en lærebok som anvendes ved NTNU. 

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.