Fiskeoppdrett


Bølgedempere i PE utgave Ref. Grieg Seafood, Stjernelaks.

Bølgedempere anvendes for å dempe bølger og bølgens krefter. Oppdrettsanlegg, havner, fergeleier og marinaer er egnete applikasjoner. For marinaer kan gangveier og utriggere for båter monteres for å tilby en komplett marina.

Våre bølgedempere leveres med brukerhåndbok og bygge dokumentasjon «MRB».

Vi kan være behjelpelig med å fremskaffe lokalitets rapport som varetar miljøkrefter på aktuell lokalitet samt styrkeberegninger for dimensjonering av førtøynings komponenter. Disse tjenester leveres av selskap akkreditert i henhold til NS 9415.

Våre bølgedempere er grundig analysert gjennom simulering ved ulike bølgeparametere for aktuell lokalitet

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.