Lekkasje overvåkning


Lekkasje overvåkning med kontinuerlig avlesning og lagring.

Etter over 40 år med tilstandskontroller av flytende maritime konstruksjoner og akvakulturanlegg så vi i Sematek at kontinuerlig lekkasje overvåkning vil kunne bidra til økt levetid og redusert fare for havari. 

Bilde

Måle og registrere lekkasje på flytende lukkede konstruksjoner. Ved å overvåke vitale parametere kan lekkasje detekteres svært tidlig, dette reduserer faren for havari av flytende lukkede konstruksjoner. For et fiskeoppdrettsanlegg vil en da unngå både havari og rømning av fisk. Produktet kan også brukes ifm. levetidsforlengelse av eksisterende flytende konstruksjoner – noe som vil være god økonomi for oppdretter og god sirkulær økonomi for samfunnet.Data kan leses av gjennom Sematek sin egne programvare eller eksporteres til andre systemer gjennom et API. 

​​​​​

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.