Vår kunnskap om bølgedempere og komplett prosjektgjennomføring


Vi kan gjennomføre alt fra enkle til komplekse prosjekter. Vi optimaliserer i forhold til lokalitet og relevante forhold. Kontakt oss, så finner vi den beste løsningen.
  • Nødvendig kompetanse til beregne bølger og måle havstrømmer
  • Avklare hvor en kan fortøye og kan plassere bølgedemperen
  • Dokumentering av holdekraft sjekk av liner og sertifikater som sikrer sporbarhet
  • Bølgedemperen blir levert med brukermanualer
  • Vår bølgedemperteknologi er blitt en del av pensum ved NTNU

Sjøbasert oppdrettsanlegg

En bølgedemper vil kunne gi en rekke fordeler og forbedringer for et oppdrettsanlegg på grunn av roligere sjø. Sikkerheten for de ansatte vil forbedres. Det vil gi en utvidelse av arbeidstid på anlegget.

Brønn- og arbeidsbåter vil få enklere og større fleksibilitet ved tilkomst og oppankring. På grunn av mindre bevegelser, vil slitasje på anlegg og fortøyninger bli redusert, det medfører forlenget levetid for oppdrettsanlegget.

Risikoen for rømning av fisk vil også reduseres.

Vår bølgedemper i stål er blitt en del av en lærebok som anvendes ved NTNU. 

Båthavn

Når det blåser opp i en båthavn, vet alle hva som kan skje. En ”stille havn” er løsningen. Vi kan bidra med løsninger som sikrer både båt og havneanlegg. Selv en enkel løsning kan gi god effekt.

Bølgedempere i PE

Bølgedempere i PE utgave Ref. Grieg Seafood, Stjernelaks.

Bølgedempere anvendes for å dempe bølger og bølgens krefter. Oppdrettsanlegg, havner, fergeleier og marinaer er egnete applikasjoner. For marinaer kan gangveier og utriggere for båter monteres for å tilby en komplett marina. 


Våre bølgedempere leveres med brukerhåndbok og bygge dokumentasjon «MRB».

Vi kan være behjelpelig med å fremskaffe lokalitets rapport som varetar miljøkrefter på aktuell lokalitet samt styrkeberegninger for dimensjonering av førtøynings komponenter.
Disse tjenester leveres av selskap akkreditert i henhold til NS 9415.

Våre bølgedempere er grundig analysert gjennom simulering ved ulike bølgeparametere for aktuell lokalitet.  

Bølgedempere i overflatebehandlet stål S355 utførelse

Bølgedempere anvendes for å dempe bølger og bølgens krefter. Bølgedempere passer godt til oppdrettsanlegg, havner, fergeleier og marinaer..

Våre bølgedempere leveres med brukerhåndbok og bygge dokumentasjon «MRB».

Vi tilbyr også lokalitets rapport som varetar miljøkrefter på aktuell lokalitet samt styrkeberegninger for dimensjonering av fortøynings komponenter.
Disse tjenestene leveres av selskap akkreditert i henhold til NS 9415.

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.