Vår kunnskap om bølgedempere og komplett prosjektgjennomføring


Vi har god kompetanse på bølgedempere og kan gjennomføre alt fra enkle til komplekse prosjekter. Vi optimaliserer i forhold til lokalitet og relevante forhold. Kontakt oss, så finner vi den beste løsningen.
 • Nødvendig kompetanse til å beregne bølger og måle havstrømmer
 • Avklare hvor en kan fortøye og plassere bølgedemperen
 • Dokumentering av holdekraft, sjekk av line og sertifikater som sikrer sporbarhet
 • Bølgedemperen blir levert med brukermanualer
 • Vår bølgedemperteknologi er blitt en del av pensum ved NTNU

Typiske anvendelsesområder:

 • Akvakulturanlegg
 • Kommunale havner og kaier
 • Marinaer

Fordeler for deg som kunde:

 • Signifikant bølgehøyde (Hs) vil kunne reduseres på lokalitet
 • Økt sikkerhet for personell
 • Redusert sannsynlighet for rømming av fisk
 • Reduksjon av belastninger mot konstruksjoner, anlegg og båter
 • Forlenget levetid på omkringliggende enheter
 • Bedre miljøprofil ved å benytte utstyr som er basert på gjenbruk av materialer

Akvakulturanlegg

Våre bølgedempere vil kunne gi en rekke fordeler og forbedringer for et akvakulturanlegg – både for tradisjonelle oppdrettsanlegg og lukkede konstruksjoner, på grunn av roligere sjø og at signifikant bølgehøyde (Hs), kan reduseres. Vi har lang erfaring fra akvakulturnæringen og er godt kjent med ulike bruksområder og hvilken betydning bølgedempere kan ha for et akvakulturanlegg.

Fordeler for akvakulturanlegg:

 • Redusert risiko for havari av anlegg
 • Redusert risiko for rømming av fisk
 • Sikkerheten for de ansatte vil forbedres
 • Arbeidstid på anlegget vil kunne utvides
 • Brønn- og arbeidsbåter vil få enklere og større fleksibilitet ved tilkomst og oppankring
 • Forlenget levetid på oppdrettsanlegget på grunn av mindre slitasje på anleggets komponenter

En bølgedemper ved et akvakulturanlegg vil altså kunne øke sikkerheten til ansatte ved lokaliteten, være kostnadsbesparende gjennom redusert risiko for rømming av fisk og forlenget levetid på anleggets komponenter, samt øke effektiviteten ved å forenkle tilkomsten til anlegget.

Kommunale havner og kaier

For værutsatte kommunale havner er det ofte et behov å kunne skape en stille, men «en levende havn», eller med andre ord et trygt og yrende liv i havnen. 

I dialog med en kommune vil viktige kriterier være at bølgedemperen skal: tåle bølger, ha høy virkningsgrad, være lite synlig, ikke forstyrre tilkomst til havnen og være en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Kriteriene blir implementert i en kravspesifikasjon og vi kan bistå i utarbeidelse av rammesøknad.

Dette har vi erfaring med og vi evner å få til et godt samsvar mellom plan, gjennomført løsning og endelig produkt. 

Vi kan skreddersy bølgedemperen til dine behov. Vi kan også utvide funksjonalitet ved for eksempel å montere brygger på lesiden av demperen.

Marinaer

Når det blåser opp i en båthavn, vet alle hva som kan skje. En marina som er skjermet for bølger er løsningen. Vi kan bidra med løsninger som sikrer både båt og havneanlegg. Selv enkle løsninger gir god effekt. Vi kan også utvide funksjonalitet ved for eksempel å montere brygger og utriggere på lesiden av demperen.

Bølgedempere i PE-plast

Vi har utviklet et eget design av bølgedempere i PE-plast og har erfaring med bruk av både ny og resirkulert plast i våre leveranser. Våre bølgedempere i PE-plast kjennetegnes ved å ha høy virkningsgrad og lav vedlikeholdskostnad. Bølgedempere i PE-plast leveres i ulike lengder og størrelsen avhengig av kundenes behov ved lokalitet.

Bølgedempere i stål

Vi har utviklet et eget design av bølgedempere i overflatebehandlet stål etter S355 utførelse. Produktet er et resultat av grundige analyser og simuleringer for å oppnå en bølgedemper som er fleksibel og effektiv i drift. Bølgedempere i stål leveres i ulike lengder og størrelser avhengig kundens behov ved lokalitet.
Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi hører gjerne fra deg! Har du spørsmål rundt noen av våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.
Jeg godtar at Sematek AS behandler utfylte data i skjemaet.