Sematek AS er et uavhenging test og inspeksjonsselskap

Vi opptrer uavhengig med integritet og full respekt for våre kunders og myndigheter behov.

  • Våre ansatte, underleverandører og kontrahert personell skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og standarder.
  • Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, - prosesser, og – metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre Sematek sin uavhengighet, samt beskytter vår og kundens integritet.
  • Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av Sematek, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillitt til oss.
  • Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.
  • Sematek skal i kommunikasjon med kunden sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no