Vi er en uavhengig 3. part

Sematek er en uavhengig 3. part som er løsningsorientert. Vi leverer inspeksjon- og testtjenester med høy faglig kvalitet - både for sjø og landbaserte oppdrettsanlegg.

Dette bidrar til å sikre oppdrettsanlegget på en trygg og god måte.

Vårt arbeid og metoder er basert på myndighetenes sitt rammeverk og anerkjente internasjonale og nasjonale test- og inspeksjonsstandarder. Vi innehar høy spesifikk- og tverrfaglig kunnskap - både praktisk og teoretisk.

Vi har svært lang erfaring i bransjen.

 • Vi har fokus på kundens behov
 • Vi er løsningsorientert
 • Vi verdsetter god kommunikasjon med oppdragsgiver
 • Vi er lett tilgjengelig og har kort mobiliseringstid
 • Våre båter, ROVer og utstyr er topp moderne av høy kvalitet
 • Vi har egen test- og servicehall med topp moderne testutstyr
 • Oppdatert kunnskap om lovverk
 • Motiverte, rutinerte og faglig dyktige medarbeidere. Våre ansatte behersker en rekke fagdisipliner:
  • Ingeniører og teknikere innen material, maskin, maritim, data & elektronikk
  • Kystskippere
  • ROV piloter

Sematek kan levere et betydelig tjenestespekter og ved bruk av våre tjenester vil oppdragsgiver kunne oppnå en lengre og tryggere drift av sitt anlegg.

Vår 1. prioritet

Vår 1. prioritet er å gi våre kunder gode og effektive dokumenterte inspeksjoner og løsninger, med høy kvalitet og hurtig respons basert på nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Vi bestreber oss på å ha bransjens mest oppdaterte kunnskap innen materialteknikk, fortøyninger og inspeksjon av oppdrettsanlegg - både sjø og landbasert.

Vi reinvesterer hele tiden i topp moderne utstyr og test fasiliteter. Kombinert med geografisk nærhet og folkelighet med våre kunder - sikrer vi våre kunders oppdrettsanlegg på en optimal måte.

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no