Sematek er liten nok til å være personlig, men stor nok til å løse relevante oppgaver med våre effektive produkter og tjenester.


Vi har lang og relevant erfaring fra oppdrett, offshore og industri. Dette gir oss mulighet til å kunne håndtere større og komplekse oppgaver. Vi tror det er viktig å være kundefokusert, kunnskapsrik og responsiv. Med best mulig spesifikk- og tverrfaglig kunnskap - både praktisk og teoretisk.

Sematek

Senter for Materialteknologi leverer tjenester og produkter til akvakulturnæringen. I de senere årene har selskapet fokusert mye på produktutvikling og nye produkter.

Innen akvakulturnæringen jobbes det målrettet med å redusere miljøforurensning, rømning av fisk og bedre fiskevelferd. Vårt mål med våre produkter er å bidra til å hindre rømning av fisk, sikre/bedre arbeidsforhold, kartlegge og redusere miljøkrefter ved oppdrettslokalitet.

Sematek tilbyr produkter innenfor dette området.

Sematek er opptatt av gjenbruk av materialer, i vår bølgedemper utført i PE plast er den basert på gjenbruk av resirkulert materiell som gir en god samfunnsmessig sirkulær økonomi. Ved bruk av Sematek sine sensorbaserte produkter kan det bidra med å forlenge levetid og resertifisere installerte flytende konstruksjoner og forankringssystemer, som er en del av et sjøbasert akvakulturanlegg. Søsterselskapet til Sematek, Akvasafe utfører sertifisering innen akvakulturnæringen.

Våre bølgedempere kan også brukes for havner og båtforeninger.

Vår bølgedemper i stål er blitt en del av en lærebok som anvendes ved NTNU.

Alle våre produkter er installert og verifisert på lokaliteter med gode resultater.

Vi tror at å kunne tilby og selge våre produkter med en attraktiv leasing løsning, vil være fordelaktig for flere av våre fremtidige kunder.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Innovative løsninger for et marked i endring – til lands og til vanns.

Finn ut mer

Uavhengig 3. part

Sematek AS er et uavhengig test- og inspeksjonsselskap

Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, - prosesser, og - metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre Sematek sin uavhengighet, samt beskytter vår og kundens integritet. 

 • Våre ansatte, underleverandører og kontrahert personell skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og standarder.
 • Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, -prosesser, og -metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre Sematek sin uavhengighet, samt beskytter vår og kundens integritet.
 • Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av Sematek, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillitt til oss.
 • Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.
 • Sematek skal i kommunikasjon med kunden sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Hvorfor velge oss?

Sematek er en uavhengig 3. part som er løsningsorientert. Vi leverer inspeksjon- og testtjenester med høy faglig kvalitet - både for sjø og landbaserte oppdrettsanlegg.

Vårt arbeid og metoder er basert på myndighetenes sitt rammeverk og anerkjente internasjonale og nasjonale test- og inspeksjonsstandarder. Vi innehar høy spesifikk- og tverrfaglig kunnskap - både praktisk og teoretisk.

Vi har svært lang erfaring i bransjen.
 • Vi har fokus på kundens behov
 • Vi er løsningsorientert
 • Vi verdsetter god kommunikasjon med oppdragsgiver
 • Vi er lett tilgjengelig og har kort mobiliseringstid
 • Vårt utstyr er topp moderne og av høy kvalitet
 • Vi har egen test- og servicehall med topp moderne testutstyr
 • Oppdatert kunnskap om lovverk
 • Motiverte, rutinerte og faglig dyktige medarbeidere. Våre ansatte behersker en rekke fagdisipliner:
 • Ingeniører og teknikere innen material, maskin, maritim, data & elektronikk
 • Kystskippere
 • ROV piloter

Sematek kan levere et betydelig tjenestespekter og ved bruk av våre tjenester vil oppdragsgiver kunne oppnå en lengre og tryggere drift av sitt anlegg.

Vår 1. prioritet

Vår 1. prioritet er å gi våre kunder gode og effektive dokumenterte inspeksjoner og løsninger, med høy kvalitet og hurtig respons basert på nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Vi bestreber oss på å ha bransjens mest oppdaterte kunnskap innen materialteknikk, fortøyninger og inspeksjon av oppdrettsanlegg - både sjø og landbasert.

Vi reinvesterer hele tiden i topp moderne utstyr og test fasiliteter. Kombinert med geografisk nærhet og folkelighet med våre kunder - sikrer vi våre kunders oppdrettsanlegg på en optimal måte.

Fasiliteter & bildegalleri

Samsvar med det vi sier og gjør.

For Sematek er det viktig at det er samsvar med de vi sier vi kan og det vi gjør. Derfor må vi ha topp moderne utstyr, testhall, båter og egen utviklete produkter. Billedkavalkaden gir et innblikk i hvor vi opererer, noen kundeanlegg og hva vi har og gjør..