Sematek leverer inspeksjon og tilstandskontroll for landbaserte oppdrettsanlegg.

Våre tjenester er basert på gjeldende forskrift, NS 9416:2013 og veileder for landbaserte oppdrettsanlegg.

Dette innebærer:

  • Materialidentifisering
  • Korrosjonskontroll og sveisekontroll
  • Strekkprøving for registrering og dokumentering av materialkvalitet, mekaniske egenskaper og i sammenføyninger
  • Last og tøyningsmålinger for å verifisere dynamiske belastninger

Vi utfører testing og prøving på kar, rør og slanger for alle relevante materialer. Dette vil bidra til dokumentasjonen i tilstandsanalysen og rømningstekniskrapport, som er påkrevd for å få bruktstillatelse for ett landanlegg.

Uavhengig 3. part

Sematek skal opptre uavhengig med integritet og full respekt for våre kunder og myndigheters behov.

les mer

Fasiliteter og bilder

Vi har topp moderne utstyr, testhall, båter, ROVer og egen utviklete produkter.

galleri

Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no