Vår kunnskap om bølgedempere og komplett prosjektgjennomføring

Vi kan gjennomføre alt fra enkle til komplekse prosjekter. Vi optimaliserer i forhold til lokalitet og relevante forhold. Kontakt oss, så finner vi den beste løsningen.

Besøk webside Galleri Brosjyre LIVE kamera

  • Nødvendig kompetanse til beregne bølger og måle havstrømmer
  • Avklare hvor en kan fortøye og kan plassere bølgedemperen
  • Dokumentering av holdekraft sjekk av liner og sertifikater som sikrer sporbarhet
  • Bølgedemperen blir levert med brukermanualer
  • Vår bølgedemperteknologi er blitt en del av pensum ved NTNU

Kommunal havn

I vårt prosjekt med Os kommune var ambisjonen å skape en stille, men ”en levende havn”, eller med andre ord et trygt og yrende liv i havnen. I dialogen med kommunen, ble viktige kriterier at bølge-demperen skulle: Tåle bølger, ha høy virkningsgrad, liten visualitet, en kostnads-effektiv og miljøvennlig løsning.

Disse kriteriene ble implementert i kravspesifikasjonene. Ramme-søknaden ble gjennomført av oss.

Vi er nå i ferd med å gjennomføre installasjonsfasen i Os havn, og det synes å være et godt samsvar mellom plan, gjennomført løsning og produkt.

Vi kan ”skreddersy” bølgedemperen til dine behov. Vi kan også utvide funksjonalitet ved for eksempel å montere brygger på lesiden av demperen.

Sjøbasert oppdrettsanlegg

En bølgedemper vil kunne gi en rekke fordeler og forbedringer for et oppdrettsanlegg på grunn av roligere sjø. Sikkerheten for de ansatte vil forbedres. Det vil gi en utvidelse av arbeidstid på anlegget.

Brønn- og arbeidsbåter vil få enklere og større fleksibilitet ved tilkomst og oppankring. På grunn av mindre bevegelser, vil slitasje på anlegg og fortøyninger bli redusert, det medfører forlenget levetid for oppdrettsanlegget.

​Risikoen for rømning av fisk vil også reduseres.

Båthavn

Når det blåser opp i en båthavn, vet alle hva som kan skje. En ”stille havn” er løsningen. Vi kan bidra med løsninger som sikrer både båt og havneanlegg. Selv en enkel løsning kan gi god effekt.

Ta kontakt med oss så kan vi diskutere dine behov og finne effektive løsninger.


Sematek AS

Espehaugen 41. Pb 175, 5868 Bergen
Hordaland, Norway

Kontaktperson

Tore Birkeland
Daglig leder
+47 982 05 060
tore@sematek.no