Hvorfor velge Sematek?

Våre produkter er utviklet over tid for å hindre havari og for å trygge akvakulturanlegg. 

Sematek – Senter for Materialteknologi leverer tjenester og produkter til akvakulturnæringen. I de senere årene har selskapet fokusert mye på produktutvikling og nye produkter. Vi er stolte over å ha utviklet og levert markedsledende bølgedempere basert på gjenbruk og topp moderne sensorikk til en rekke akvakulturanlegg.

Innen akvakulturnæringen jobbes det målrettet med å redusere miljøforurensning, rømning av fisk og bedre fiskevelferd. Vårt mål er å bidra til å hindre rømning av fisk, sikre/bedre arbeidsforhold, kartlegge og redusere miljøkrefter ved oppdrettslokalitet.  

Sematek er opptatt av gjenbruk av materialer, i vår bølgedemper utført i PE plast er den basert på gjenbruk av resirkulert materiell som gir en god samfunnsmessig sirkulær økonomi. Sematek sine sensorbaserte produkter kan bidra med å forlenge levetid og resertifisere installerte flytende konstruksjoner og forankringssystemer, som er en del av et sjøbasert akvakulturanlegg. Søsterselskapet til Sematek, Akvasafe utfører sertifisering innen akvakulturnæringen.

Vi får ofte høre fra våre kunder at vi hjelper til med gode løsninger og at vi er kunnskapsrike. Det skal vi fortsette med.
Tore Birkeland - Daglig leder